Johan Poulsen.

CV

1983:                Maskiningeniør

1983 - 1984:     Nakskov Skibsværft. Tegnestuen

1984 - 1986:     Shell/Færøerne. Drifts-/Teknisk leder

1986 - 1988:     Bureau Veritas. Skibs surveyor

1988 - 1989:     Forsikringsselskab på Færøerne. Synsmand for skibe og industri.

1989 - 1990:     MP Tek. Rådgivende ingeniør.

1990 - 2008:     Statoil/Færøerne. Drifts-/Teknisk- og HMS leder.

2008 -         :     MP Tek. Rådgivende Ingeniør.